Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bàn địnhverb
To decide by discussion

[bàn định]
động từ
to decide by discussion, discuss and decideGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.