Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bách tínhnoun
The common people, the masses

[bách tính]
danh từ
the common people, the masses; people, nation; population; inhabitantsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.