Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bơi lội


[bơi lội]
to swim (nói khái quát)
Giỏi về bơi lội
To be good at swimming
Huấn luyện viên bơi lội
Swimming instructorTo swim, swimming (nói khái quát)
giỏi về bơi lội to be good at swimming


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.