Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baby-farm
baby-farm
['beibifɑ:m]
danh từ
nhà giữ trẻ


/'beibifɑ:m/

danh từ
nhà giữ trẻ

Related search result for "baby-farm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.