Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bacchanalia
bacchanalia
[,bækə'neiljə]
danh từ
cuộc chè chén say sưa ồn ào
điệu vũ ca ngợi thần Bắc-cút


/,bækə'neiljə/

danh từ
thầy tế thần rượu Bắc-cút
người chè chén say sưa
cuộc chè chén say sưa ồn ào
điệu vũ ca ngợi thần Bắc-cút

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bacchanalia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.