Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banian-tree
banian-tree
['bæniəntri:]
danh từ
(thực vật học) cây đa


/'bæniəntri:/

danh từ
(thực vật học) cây đa

Related search result for "banian-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.