Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baroness
baroness
['bærənis]
danh từ
nam tước phu nhân
nữ nam tước


/'bærənis/

danh từ
nam tước phu nhân
nữ nam tước

Related search result for "baroness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.