Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baseborn
baseborn
['beisbɔ:n]
tính từ
xuất thân tầm thường, xuất thân tầng lớp dưới
đẻ hoang (trẻ)
đê tiện


/'beisbɔ:n/

tính từ
xuất thân tầm thường, xuất thân tầng lớp dưới
đẻ hoang (trẻ)
đê tiện

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.