Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bay window
bay+window
['bei'windou]
danh từ
cửa sổ lồi ra ngoài


/'bei'windou/

danh từ
cửa sổ lồi (ra ngoài)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bay window"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.