Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beastliness
beastliness
['bi:stlinis]
danh từ
sự tham ăn, tham uống; sự say sưa bét nhè
sự dâm ô, sự tục tĩu


/'bi:stlinis/

danh từ
sự tham ăn, tham uống; sự say sưa bét nhè
sự dâm ô, sự tục tĩu
thức ăn kinh tởm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.