Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bezel
bezel
['bezl]
danh từ
mép vát (kéo)
mặt vát (ngọc, kim cương)
gờ để lắp mặt kính (đồng hồ)


/'bezl/

danh từ
mép vát (kéo)
mặt vát (ngọc, kim cương)
gờ (để) lắp mặt kính (đồng hồ)

Related search result for "bezel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.