Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bobbin
bobbin
['bɔbin]
danh từ
ống chỉ, suốt chỉ
then nâng chốt cửa
(điện học) cuộn dây, ống dây, bôbin(Tech) cuộn cảm; cuộn dây; lõi

/'bɔbin/

danh từ
ông chỉ, suốt chỉ
then nâng chốt cửa
(điện học) cuộn dây, ống dây, bôbin

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bobbin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.