Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bountied
tính từ
được sự giúp đỡ hào phóngbountied
['bauntid]
tính từ
được sự giúp đỡ hào phóng


Related search result for "bountied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.