Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bowman
bowman
['boumən]
danh từ
người bắn cung
(hàng hải) người chèo đằng mũi


/'boumən/

danh từ
người bắn cung
(hàng hải) người chèo đằng mũi

Related search result for "bowman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.