Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brain-work


/'breinwə:k/

danh từ
công việc trí óc

Related search result for "brain-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.