Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
causticity
causticity
[kɔ:s'tisiti]
danh từ
(hoá học) tính ăn da
tính châm chọc, tính cay độc, tính chua cay


/kɔ:s'tisiti/

danh từ
(hoá học) tính ăn da
tính châm chọc, tính châm biếm; tính cay độc, tính chua cay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.