Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
church service
church+service
['t∫ə:t∫'sə:vis]
danh từ
buổi lễ nhà thờ


/'tʃə:tʃ'sə:vis/

danh từ
buổi lễ nhà thờ

Related search result for "church service"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.