Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cockshut
cockshut
['kɔk∫ʌt]
danh từ
lúc chạng vạng tối, lúc hoàng hôn, lúc gà lên chuồng


/'kɔkʃʌt/

danh từ
lúc chạng vạng tối, lúc hoàng hôn, lúc gà lên chuồng

Related search result for "cockshut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.