Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coho
coho
['kouhou]
danh từ, cũng cohoe, số nhiều coho, cohos, cohoes
(động vật) cá hồi bạc(Tech) bộ dao động nhất quán, bộ coho [radda]

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coho"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.