Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commonable
commonable
['kɔmənəbl]
tính từ
có thể chăn ở đất chung (súc vật)
có thể làm đất chung


/'kɔmənəbl/

tính từ
có thể chăn ở đất chung (vật)
có thể làm đất chung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.