Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commondo


/kə'moud/

danh từ
tủ com mốt
ghế đi ỉa (thủng giữa để đặt bô đi ỉa ((cũng) night commondo)

Related search result for "commondo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.