Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concentre
concentre
[kɔn'sentə]
động từ
tập trung; hợp vào một trung tâm; quy vào một tâm điểmcó cùng tâm hướng (về) tâm

/kɔn'sentə/

động từ
tập trung; hợp vào một trung tâm; quy vào một tâm điểm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.