Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conoid
conoid
['kounɔid]
tính từ
hình nêm, conoit
danh từ
(toán học) hình nêm, conoithình nêm conoit
right c. conoit thẳng

/'kounɔid/

tính từ
hình nêm, conoit

danh từ
(toán học) hình nêm, conoit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conoid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.