Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
constancy
constancy
['kɔnstənsi]
danh từ
sự bền lòng, tính kiên trì
tính kiên định, tính trung kiên; sự trung thành, sự chung thuỷ
sự bất biến, sự không thay đổitính không đổi
c. of curvature (hình học) tính không đổi của độ cong

/'kɔnstənsi/

danh từ
sự bền lòng, tính kiên trì
tính kiên định, tính trung kiên; sự trung thành, sự chung thuỷ
sự bất biến, sự không thay đổi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "constancy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.