Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
correctional
correctional
[kə'rek∫ənəl]
tính từ
sửa chữa, hiệu chỉnh
trừng phạt


/kə'rekʃən/

tính từ
sửa chữa, hiệu chỉnh
trừng phạt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.