Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counterbore


    Chuyên ngành kỹ thuật
dao khoét
dao khoét côn
dao khoét mặt đầu
khoan sâu lỗ
lỗ khoan
máy đếm dành cho lỗ khoan
mũi khoét
mũi loe
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
doa lại
khoét (phẳng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.