Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cowman
cowman
['kaumən]
danh từ
công nhân trại chăn nuôi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chăn bò; trại chăn nuôi


/'kaumən/

danh từ
công nhân trại chăn nuôi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chăn bò; trại chăn nuôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cowman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.