Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
customable
customable
['kʌstəməbl]
tính từ
phải đóng thuế quan


/'kʌstəməbl/

tính từ
phải đóng thuế quan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.