Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debauchee
debauchee
[,debɔ:'t∫i]
danh từ
người trác táng, người truỵ lạc


/,debɔ:'tʃi/

danh từ
người tác tráng, người truỵ lạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "debauchee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.