Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debussing point
debussing+point
[di:'bʌsiη'pɔint]
danh từ
(quân sự) điểm đổ quân (từ máy bay xuống)


/di:'bʌsiɳ'pɔint/

danh từ
(quân sự) điểm đổ quân (từ máy bay xuống)

Related search result for "debussing point"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.