Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dephase
dephase
[di:'feiz]
ngoại động từ
(vật lý) làm lệch pha


/di:'feiz/

ngoại động từ
(vật lý) làm lệch pha

Related search result for "dephase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.