Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depone
depone
[di'poun]
nội động từ
(pháp lý) làm chứng


/di'poun/

nội động từ
(pháp lý) làm chứng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "depone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.