Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detoxication
detoxication
[di:,tɔksi'kei∫n]
danh từ
sự giải độc
sự cai nghiện


/di:,tɔksi'keiʃn/

danh từ
sự giải độc

Related search result for "detoxication"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.