Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diffuence


/'difluəns/

danh từ
sự tràn ra, sự chảy ra
sự chảy thành nước, sự chảy rữa

Related search result for "diffuence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.