Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disrelish
disrelish
[dis'reli∫]
danh từ
sự không thích, sự không ưa, sự không thú, sự chán ghét
to regard a person with disrelish
không ưa ai
ngoại động từ
không thích, không ưa, không thú, chán ghét


/dis'reliʃ/

danh từ
sự không thích, sự không ưa, sự không thú, sự chán ghét
to regard a person with disrelish không ưa ai

ngoại động từ
không thích, không ưa, không thú, chán ghét


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.