Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disyllabic
disyllabic
Xem dissyllabic


/'disi'læbik/ (disyllabic) /'disi'læbik/

tính từ
hai âm tiết

Related search result for "disyllabic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.