Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dove's foot
dove's+foot
['dʌvzfut]
danh từ
(thực vật học) giống phong lữ


/'dʌvzfut/

danh từ
(thực vật học) giống phong lữ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.