Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dowlas
dowlas
['dauləs]
danh từ
vải trúc bâu


/'dauləs/

danh từ
vải trúc bâu

Related search result for "dowlas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.