Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duologue
danh từ
cuộc nói chuyện tay đôiduologue
['dju:əlɔg]
danh từ
cuộc nói chuyện tay đôi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "duologue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.