Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emphasize
ngoại động từ
nhấn mạnh
làm nổi bật (sự kiện...)emphasize
['emfəsaiz]
Cách viết khác:
emphasise
['emfəsaiz]
như emphasiseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.