Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ensigncy
ensigncy
['ensainsi]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) chức cầm cờ


/'ensainsi/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) chức cầm cờ

Related search result for "ensigncy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.