Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
farm/fɑ:m/

danh từ

trại, trang trại, đồn điền

nông trường

    a collective farm nông trường tập thể

    a state farm nông trường quốc doanh

khu nuôi thuỷ sản

trại trẻ

(như) farm-house

ngoại động từ

cày cấy, trồng trọt

cho thuê (nhân công)

trông nom trẻ em (ở trại trẻ)

trưng (thuê)

nội động từ

làm ruộng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "farm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.