Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ferny
ferny
['fə:ni]
danh từ
đầy dương xỉ


/'fə:ni/

danh từ
đầy dương xỉ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ferny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.