Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
finalise
động từ
làm xong, hoàn thành
cho hình dạng cuối cùng, làm cho hình thành hình dạng cuối cùng; thông qua lần cuối cùng
vào vòng chung kếtfinalise
['fainəlaiz]
Cách viết khác:
finalize
['fainəlaiz]
động từ
như finalizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.