Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fixature
fixature
['fiksət∫ə]
danh từ
gôm chải đầu


/'fiksətʃə/

danh từ
gôm chải đầu

Related search result for "fixature"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.