Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flint-glass
flint-glass
['flint'glɑ:s]
danh từ
thuỷ tinh flin


/flint-glass/

danh từ
thuỷ tinh flin

Related search result for "flint-glass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.