Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
florid
florid
['flɔrid]
tính từ
đỏ ửng, hồng hào (da)
sặc sỡ, nhiều màu sắc
bóng bảy, hào nhoáng
cầu kỳ, hoa mỹ
a florid style
văn cầu kỳ hoa mỹ


/florid/

tính từ
đỏ ửng, hồng hào (da)
sặc sỡ, nhiều màu sắc
bóng bảy, hào nhoáng
cầu kỳ, hoa mỹ
a florid style văn cầu kỳ hoa mỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "florid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.