Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
folk-custom
folk-custom
['fouk'kʌstəm]
danh từ
phong tục tập quán dân tộc


/'flouk'kʌstəm/

danh từ
phong tục tập quán dân tộc

Related search result for "folk-custom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.