Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forgeable
forgeable
['fɔ:dʒəbl]
tính từ
có thể rèn được,
có thể làm giả được


/'fɔ:dʤəbl/

tính từ
có thể rèn được,
có thể làm giả được

Related search result for "forgeable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.