Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
friction-cone
friction-cone
['frik∫nkoun]
danh từ
(kỹ thuật) côn ma sát


/'frikʃnkoun/

danh từ
(kỹ thuật) côn ma xát

Related search result for "friction-cone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.